ติดต่อ

สถาบันไทย-จีนศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-312-6300 ต่อ 1478    โทรสาร 02-312-6295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top