คณะผู้บริหาร มฉก. เข้าคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี อาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี  ที่ปรึกษาและผู้ช่วยอธิการบดี นางนิตยาภรณ์ ศิลาบุตร ผู้อำนวยการกองกลาง และ Miss Jiang Nannan อาจารย์คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้รับเกียรติให้เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านนิ่ง ฟู่ขุย (Ning Fukui) เอคอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ณ สถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ ก้าวเป็นผู้นำด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปัจจุบันได้มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศต่าง ๆ และในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้น ๆ กว่า 40 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง มหาวิทยาลัยกว่างซี มหาวิทยาลัยยูนนาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน เป็นต้น

Back to Top