พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธาน “พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง  อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศาลาหลวงปู่ไต้ฮง ซึ่งจัดโดยศูนย์วัฒนธรรม มฉก. เป็นการรำลึกและบำเพ็ญกุศลแก่หลวงปู่ไต้ฮง  พระภิกษุสงฆ์ที่มีจริยวัตรแห่งเมตตาธรรมช่วยเหลือทั้งผู้มีชีวิตที่ยากไร้และผู้ตายที่ไร้ญาติ 

โดยมีพิธีอัญเชิญรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮงและจัดขบวนแห่โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมสักการะบูชา  จากนั้นเป็นพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อบำเพ็ญกุศลแก่หลวงปู่ไต้ฮง ตลอดจนเผยแพร่ชีวประวัติและคุณธรรมความดีงามด้านสาธารณกุศลที่ควรค่าแก่การถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่คณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษาต่อไป

Back to Top