• โรงเรียนจีนระดับมัธยมที่มีชื่อเสียงของสปป.ลาว
  โรงเรียนจีนระดับมัธยมที่มีชื่อเสียงของสปป.ลาว

  โรงเรียนจีนระดับมัธยมที่มีชื่อเสียงของ สปป.ลาว คือโรงเรียน”เหล่าอัววั่นเซี่ยงเหลียวตูกงเสวีย”(老挝万象寮都公学) ซึ่งตั้งขึ้นในปีค.ศ.1937 เป็นโรงรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนในประเทศลาว รายได้ของโรงเรียนได้มาจากค่าเทอมของนักเรียน และการสนับสนุนของคณะกรรมการบริหารแห่งจงหัว(中华理事会) และสภาคณะกรรมการโรงเรียนที่ระดมทุนจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม และผู้มีจิตใฝ่ด้านการศึกษา สำหรับการบริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนนั้นสภาคณะกรรมการโรงเรียนได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเป็นผู้ดูแลกำกับ

  Read more
 • เหอผู่(เป๋ยไห่)คือท่าเรือใหญ่สุดจุดเริ่มต้นของเส้นทางแพรไหมทางทะเลแห่งแรกของจีน
  เหอผู่(เป๋ยไห่)คือท่าเรือใหญ่สุดจุดเริ่มต้นของเส้นทางแพรไหมทางทะเลแห่งแรกของจีน

  แต่เดิมในวงวิชาการต่างลงความเห็นว่าเมืองเฉวียนโจว (泉州) เป็นท่าเรือจุดเริ่มต้นแรกสุดแห่งเส้นทางแพรไหมทางทะเลของประเทศจีน แต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ วงวิชาการในกวางตุ้งลงความเห็นว่าเมืองสวีเหวิน (徐闻) ของกวางตุ้งและเมืองกวางโจว (广州) ต่างเป็นท่าเรือจุดเริ่มต้นแรกสุดแห่งเส้นทางแพรไหมทางทะเลของประเทศจีน เปรียบเทียบแล้ว นับเป็นเวลาก่อนหน้าเมืองเฉวียนโจวถึง10 ศตวรรษ ผู้เขียนเห็นว่า จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางโบราณคดี ยืนยันได้ว่า เมืองเหอผู่ในมณฑลกวางสี (เป๋ยไห่) (广西 北海) คือท่าเรือแรกสุดและใหญ่สุดที่เป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางแพรไหมของประเทศจีน

  Read more

Back to Top