เชิญชวนชมรายการ “รู้รอบตัวกับ ม.หัวเฉียว”

รู้รอบตัวกับ ม.หัวเฉียว รายการดีมีสาระจัดทำโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้าง คลังความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม นำเสนอเกร็ดความรู้จากทั้ง 13 คณะวิชาของมหาวิทยาลัย  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 52 ตอน ๆ ละ 3-5 นาที แต่ละตอนนำเสนอผ่านความน่ารักสดใสของนักศึกษาจากคณะวิชาต่าง ๆ โดยจะเริ่มเผยแพร่ในเดือนกันยายน 2557 นี้ ผู้สนใจสามารถเข้ารับชมได้ที่  www.hcu.ac.th, facebook.com/hcufanpage และ youtube พิมพ์ชื่อรายการรู้รอบตัวกับ ม.หัวเฉียว  

ตัวอย่างสาระน่ารู้ในรายการ “รู้รอบตัวกับ ม.หัวเฉียว”

 -  การยศาสตร์ในที่ทำงาน  - หลักการใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน
 - กายภาพบำบัดกับงานด้านสุขภาพและความงาม  - การออกกำลังกายเพื่อลดภาวะปวดหลัง
 - คุยเฟื่องเรื่องโลจิสติกส์  - Facebook 
 - Instagram  - แบคทีเรียกับการบำบัดน้ำเสีย
 - จุลินทรีย์ก็เป็นอาหารได้   - นักเทคนิคการแพทย์คือใคร
 - การเตรียมตัวเจาะเลือด  - การติดเชื้อในกระแสโลหิต
 - สีปัสสาวะบอกโรค  - สร้างเสริมคุณภาพชีวิตกับนักสังคมสงเคราะห์
 - รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ์   - รู้รอบกับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 - จะทำอะไรต้องปลอดภัยไว้ก่อน   - ลดโลกร้อนช่วยได้ 
 - รักษาอนามัยสิ่งแวดล้อมเราช่วยได้   - อ่านสักนิดชีวิตปลอดภัย
 - รับยาปลอดภัยต้องกับเภสัชกร   - พืชผักเป็นยา    
 - รู้จักยาสักนิด ชีวิตปลอดภัย  - ทุยหนา
 - Office Syndrome โรคฮิตสำหรับคนออฟฟิต  - ฝังเข็มรักษาโรค 
 - อาหารหรือขนมก็เป็นยาได้         - จะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อน
 - สัตว์มงคล      - รู้จักของไหว้เจ้า  
 - ผลไม้มงคล     - ศูนย์กฎหมายสำหรับประชาชน
 - วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน  - สร้างจุดสนใจใน Facebook
 - การถ่ายภาพงานโฆษณา  - สิทธิคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา 
 - กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ  - การดูแลสุขภาพจิต
 - รู้จักการปฐมพยาบาลผู้ที่มีบาดแผลและการห้ามเลือด  - บำบัดความเครียดด้วยตัวเอง
 - Mocktail มัดใจ  - American English and British English 

    

 

    

 

     


     

      
    

       
    

     
   

    

               

           

       

        
        
                                     -     
                   
                  
                                
           
        
             -
        

Back to Top