ตารางการเดินรถตู้รับส่งนักศึกษาหอพัก HCU1-HCU2

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย (พื้นที่ส่วนขยาย) ซึ่งมีทั้งอาคารเรียนและอาคารหอพักนักศึกษา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักศึกษาที่พักอาศัยหอพักของมหาวิทยาลัย (HCU.2)  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดหารถตู้ไว้สำหรับบริการรับ-ส่งระหว่าง HCU.1-HCU.2 โดยให้บริการรถตู้ รับ-ส่งในวันจันทร์-วันศุกร์ กำหนดจุดจอดให้บริการบริเวณลานจอดรถ 5 ไร่ ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.30-20.30 น. สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์ จอดให้บริการบริเวณด้านหน้าอาคารบริการ ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. คิดอัตราค่าบริการ 6 บาท/คน/เที่ยว โดยไม่มีการจอดรับ-ส่งนอกเส้นทาง

ทั้งนี้ จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

 

ตารางการเดินรถตู้รับส่งนักศึกษาหอพัก HCU1-HCU2

วันที่

กิจกรรม

เวลาให้บริการ

จำนวนรถตู้

สถานที่รับส่ง

14 ส.ค. 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก

เวลา 06.30-08.30 น.
เวลา 16.00-18.30 น.

10-15 คัน
10-15 คัน

HCU2 - HCU1
HCU1 - HCU2

15 ส.ค. 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

เวลา 06.30-08.30 น.
เวลา 18.00-20.30 น.

10-15 คัน
10-15 คัน

HCU2 - HCU1
HCU1 - HCU2

16-17 ส.ค. 2557  (เสาร์-อาทิตย์)

กิจกรรมรับน้องฯ

เวลา 06.30-08.30 น.
เวลา 18.00-20.30 น.

10-15 คัน
10-15 คัน

HCU2 - HCU1
HCU1 - HCU2

18 ส.ค. 2557
เป็นต้นไป

เปิดเรียน

เวลา 06.30-08.30 น.
เวลา 09.00-16.00 น.
เวลา 16.30-20.00 น.

10-15 คัน
2-5 คัน
10-15 คัน

HCU2 - HCU1
HCU1 - HCU2
HCU1 - HCU2
(พื้นที่ 5 ไร่ )

เสาร์-อาทิตย์

วันหยุด

เวลา 08.00-20.00 น.

2 คันวิ่งสลับกัน
20 นาที ออก

HCU1 (อาคารบริการ)
มา
HCU2

- จันทร์-ศุกร์ HCU1 รถ-รับส่ง พื้นที่จอดรถ 5 ไร่
- เสาร์-อาทิตย์  HCU1 รถ-รับส่ง อาคารบริการ
- ราคา 6 บาท/เที่ยว/คน

 

Back to Top